Begeleiding

Begeleidende gesprekken

ASSORTIE ~ AUTICOACH

Kennismakingsgesprek

Een begeleiding start altijd met een kennismakingsgesprek. Dit is een opstartgesprek waarin de gezinssituatie, context en hulpvragen geschetst worden.

Indien we na afloop van dit gesprek kunnen besluiten dat Assortie met de hulpvragen aan de slag kan, wordt een nieuwe afspraak vastgelegd.

Indien Assortie niet de juiste plaats is om antwoorden te vinden, zoeken we waar u wel terecht kan voor de beste hulp.

Begeleidingsgesprekken

Na het kennismakingsgesprek bepalen we in verdere consultaties samen:

  • Welke hulpvraag het meeste aandacht of energie vraagt en we primair willen aanpakken.
  • Deze hulpvraag wordt concreet uitgediept, zodat concrete doelen kunnen vooropgesteld worden.
  • Aanreiken van vaardigheden, technieken, hulpmiddelen om dit doel te bereiken.
  • Evalueren – bijsturen.